KONTAKT OFERTA I KPRZYŚCI REALIZOWANE ZADANIA FIRMA

Podstawowe zadania jakie realizujemy to:

  1. świadczenie usług doradztwa w sferze wszystkich działów ubezpieczeń oraz w zakresie prawa ubezpieczeniowego,
  2. „audyt” ubezpieczeniowy”, czyli przegląd i ocena dotychczas zawartych umów ubezpieczeniowych od strony prawno-merytorycznej oraz ich efektywności ekonomicznej,
  3. pomoc w zarządzaniu ryzykiem: analiza, opracowywanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dobieranie i negocjowanie najkorzystniejszych dla Klienta warunków ubezpieczenia, optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia dostosowanych do specyficznych potrzeb i wymagań Klienta,
  4. reprezentowanie Klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
  5. pomoc w wyborze oferty ubezpieczeniowej oraz negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi,
  6. pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia,
  7. administracja zawartymi umowami ubezpieczeniowymi,
  8. aktywne uczestnictwo w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych oraz procedurach windykacyjnych,
  9. ciągła obserwacja rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się ocena i badanie rynku oraz ocena kondycji firm ubezpieczeniowych i jakości proponowanych przez nie produktów, monitorowanie nowych produktów ubezpieczeniowych i wskazywanie możliwości i celowości ich wykorzystywania Klientom,
  10. świadczenie usług szkoleniowych w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej dla pracowników Klienta
Specjalizując się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych wypracowaliśmy dla naszych Mocodawców szereg korzystnych i nowatorskich rozwiązań, które możemy wykorzystać we współpracy z Państwa Firmą. Odpowiadając na wciąż nowe potrzeby rynku poszukujemy i staramy się wdrażać nowe rozwiązania. Rzetelną pracą i zaangażowaniem zdobywamy zaufanie naszych Zleceniodawców – indywidualnie podchodzimy do każdego z nich, utrzymując kontakty oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.