KONTAKT OFERTA I KPRZYŚCI REALIZOWANE ZADANIA FIRMA

ul. Czubińskiego 9
80-215 Gdańsk
e-mail: kancelaria@broker.info.pl

fax (058) 739-29-51
tel. (058) 524-18-13, 14
tel. Kom. 0501-746-846

REGON: 0192550869
NIP: 584-24-36-261